Návod na automatické reporty v AdWords pomocí skriptu

Asi každý často a opakovaně reportuje data z AdWords. Je jedno, jestli data posíláte klientovi, nebo šéfovi. Pokaždé je to to samé. A je to otrava. Report z AdWords si ale můžete plně automatizovat.

Jednoduchý report výkonu kampaní za poslední měsíc s exportem do spreadsheetu a odesláním informace na email vypadá například takto:

 

Vygenerování reportu

Pojďme se na něj podívat podrobně. Nejdůležitější a nejsložitější částí je vyžádání reportu. Pro to se v AdWords využívá jazyku AWQL, který je velmi podobný jiným databázovým jazykům. Základní struktura reportu je:

 • SELECT – výběr “sloupečků”, které chceme v reportu
 • FROM – z jakého reportu data chceme
 • WHERE – omezující podmínky, abychom nestahovali celý účet
 • DURING – za jaké období report chceme

Nejdůležitějším parametrem je FROM, tedy jaký report si vybereme. AdWords nabízí mnoho přehledných reportů snad pro vše, co lze naklikat v rozhraní. Přehled reportů a jejich specifikací najdete na webu Google developers. Pro začátek asi bude stačit pár základních:

Všechny tyto reporty vždy získávají data z celého účtu, proto je často potřeba je omezit podmínkou WHERE. Za WHERE napíšeme název sloupečku, podle kterého chceme data omezovat, operátor a hodnotu. Jaké názvy sloupečků můžeme použít a jakých hodnot mohou nabývat, se dozvíme ve specifikaci jednotlivých reportů. Operátor a hodnota se odvíjí od zvoleného sloupce. Sloupec může nabývat číselných hodnot (Number), může to být text (String) nebo může nabývat předdefinovaných hodnot.

Operátory:

 • Pro čísla typu Integer
  • Jsou to celá čísla, většinou počet, například reklam v sestavě
  • Ostrá nerovnost < nebo >
  • Neostrá nerovnost <= nebo >=
  • Rovnost  =
  • Nerovnost !=
 • Pro čísla typu Double
  • Čísla s desetinnými místy, například CTR, průměrná pozice a podobně
  • Pouze ostrá nerovnost < nebo >
 • Pro textové hodnoty String
  • Názvy kampaní, sestav, texty v reklamách, klíčová slova 
  • Rovnost a nerovnost = nebo !=
  • Začátek textu STARTS_WITH a STARTS_WITH_IGNORE_CASE
  • Pokud text obsahuje CONTAINS, případně CONTAINS_IGNORE_CASE
  • Pokud text neobsahuje DOES_NOT_CONTAIN a DOES_NOT_CONTAIN_IGNORE_CASE
 • Pro předdefinované hodnoty
  • Například status, typ reklamy, ale i ID
  • Rovnost a nerovnost = nebo !=
  • Kontrola, zda obsahuje alespoň jednu z vypsaných IN [ ]
  • Nebo naopak, zda neobsahuje žádné NOT_IN [ ]
 • Pro seznam Stringů
  • Seznam názvů kampaní, vypisují se do hranatých závorek, v apostrofech a oddělené čárkou – [‚kampaň1‘, ‚kampaň2‘]
  • Zda splňuje všechny podmínky CONTAINS_ALL [ ]
  • Zda plní alespoň jednu podmínku CONTAINS_ANY [ ]
  • Nebo naopak zda je různé od vypsaných CONTAINS NONE [ ]

Za příkaz SELECT vypíšeme názvy sloupců, které nás zajímají, a oddělíme je čárkou. Které sloupce smíme vypsat najdeme opět ve specifikaci jednotlivých reportů.

Posledním parametrem je DURING, ten vymezuje časové období za které, chceme data získat. AWQL nabízí několik předdefinovaných hodnot stejně jako rozhraní AdWords. Jejich názvy jsou samy o sobě dostatečně výstižné:

 • TODAY
 • YESTERDAY
 • LAST_7_DAYS
 • THIS_WEEK_SUN_TODAY
 • THIS_WEEK_MON_TODAY
 • LAST_WEEK
 • LAST_14_DAYS
 • LAST_30_DAYS
 • LAST_BUSINESS_WEEK
 • LAST_WEEK_SUN_SAT
 • THIS_MONTH

Pokud předdefinované časové období není dostatečné, lze jej zadat pomocí datumu od, do ve formátu YYYYMMDD, YYYMMDD. Například pro rozpětí od 2. září 2016 do 5. října 2016 to bude vypadat následovně: 20160902, 20161005.

Často ale ani takto napevno stanovené datum není dostačující, a to například pokud chceme report za posledních 14 dní, ale bez dnešního dne. K tomu poslouží funkce dnizpet(n), která od dnešního data odečte n dní a výsledný datum převede na požadovaný formát. Pro včerejší datum by tedy vypadala takto: dnizpet(1).

Vytvoření spreadsheetu

Reporty jsou obvykle exportovány do Google tabulek. Můžeme si zvolit, zda si pro každý report vytvoříme novou tabulku,

nebo budeme stále přepisovat jednu a tu samou.

Export

Po otevření (nebo vytvoření) tabulky a vytvoření reportu jej konečně můžeme exportovat do tabulky.

Odeslání e-mailu

A nakonec odešleme informativní email s odkazem na výsledný soubor. Pro jednoduchý email zadáme do závorky, do uvozovek a oddělené čárkou postupně tyto hodnoty: email(y) příjemců, předmět emailu a samotnou zprávu.

 

Tipy & Triky:

 • Podmínky ve WHERE lze spojovat pomocí AND
  • WHERE Impression > 100 AND Ctr < 2
 • Používejte štítky a filtrujte podle nich tam, kde to má smysl
 • Filtrujte podle ID, pokud to jde
 • Dávejte při filtrování jména kampaní a sestav do ‘apostrofů’, pokud obsahují jiné znaky než písmena a čísla
 • Email může být odeslán na více adres, jednotlivé emaily oddělte čárkou „muj@email.cz, email@sefa.cz, email@klienta.cz“
 • V rozhraní skriptů v AdWords nejde psát @ pomocí Alt Gr + v – vyskočí na vás pokročilá rozhraní API. Zavináč zkopírujte odjinud, nebo použijte Alt + 64.
 • Zkuste nástroj od Jakuba Kašparů na tvorbu reportů  https://tools.lynt.cz/metriky_awql.php

Takhle bude vypadat skript pro report o výkonu sestav za posledních 20 dní od včerejška, které mají v názvu „obecná“ a zaznamenaly více než 10 zobrazení. Report se bude vytvářet vždy do stejného souboru a po jeho vygenerování odešle email s url adresou na něj.

 

Pomocí skriptu se dá nastavit i formátování, reporty se mohou exportovat pokaždé do jiného listu… možností je opravdu spoustu.