Skript pro výpis nových vyhledávacích dotazů do spreadsheetu

Skript vypisuje do spreadshetu nové vyhledávací a počet impresí za dané období.

Spuštění:

 1. Vytvořit nový spreadsheet – https://docs.google.com/spreadsheets/create
 2. Zkopírovat skript do AdWords účtu
 3. Vyplnit parametry
  1. DATE_RANGE – počet dní, za které chceme nové vyhledávací dotazy (1 = včera, 7 = poslední týden)
  2. DATE_OFFSET – počet dní, o proti kterým dotazy porovnáváme (365 = rok před nastaveným date_range)
  3. SPREADSHEET_URL – url adresa právě vytvořeného spreadshetu
 4. Spustit náhled a povolit všechna požadovaná oprávnění v AdWords
 5. Nastavit četnost spouštění (doporučuji 1 denně)

 

Co to dělá:

 1. Stáhne vyhledávací dotazy za DATE_RANGE a DATE_OFFSET
 2. Zjistí, které dotazy jsou nové
 3. Vytvoří nový list ve spradsheetu, název je datum spuštění
 4. Vloží data a seřadí je podle počtu impresí
 5. Pokusí se najít list s názvem (datumem) před 30 dny a smaže ho (nespolehlivé při spouštění méně, než 1x za den)

 

Rychlost proběhnutí skriptu závisí na velikosti účtu (počtu dotazů) a nastaveného DATE_OFFSET.

Při nastavení:
var DATE_RANGE = 1; (9634 dotazů za včerejšek)
var DATE_OFFSET = 365; (320385 dotazů za rok)
Trval 9:42 minut (630 unikátních dotazů).

Automatické načítání nejnižší ceny z kategorie do inzerátů

Skript, který jsem prezentoval na zimním PPC Campu 2017, slouží pro načítání minimální ceny skupiny produktů do textu inzerátu a pro zjištění počtu nabízených produktů. V podstatě dělá automaticky to, o čem psal Karel Rujzl před dvěma lety – Jak v OpenRefine snadno získat nejnižší cenu zboží v kategorii?

Skript umí pracovat jak s jednotlivými účty, tak s MCC účty a seznam produktů může získávat z Googe merchant centra, nebo z jakéhokoli XML feedu. Pro nastavení je potřeba pouze přístup k těmto zdrojům a vytvoření několika tabulek na google disku.

Náhled tabulky s nastavením skriptu
Náhled tabulky s nastavením skriptu

Skript funguje tak, že načte všechny produkty z merchant centra (nebo feedu) a shlukne je podle typu produktů do pole. Ještě ke každému typu produktů najde minimální cenu a jejich počet. Následně si sáhne do tabulky s nastavením, kde zjistí, které kategorie chceme inzerovat podle sloupců ProductType a Neobsahuje. Podle zadaných kritérií opět najde minimální cenu a počet z připraveného pole a tyto informace společně s kampaní a sestavou, na kterou cílíme, zapíše do tabulky Personalizátorů.

Náhled výsledné tabulky personalizátorů
Náhled výsledné tabulky personalizátorů

Po propojení tabulky Personalizátorů s firemními údaji ve sdílené knihovně AdWords účtu můžeme začít používat proměnné v inzerátech pomocí {=tabulka.sloupec}.

Nastavení

Nastavení pro single account a merchant centrum:

 1. Nejprve je potřeba si vytvořit tabulky, na které budeme ze skriptu odkazovat. Zkopírujte si tedy tabulky Nastavení a Personalizátory a libovolně si je pojmenujte. V tabulkách nejsou žádné funkce, proto si je klidně můžete vytvořit sami, je pouze potřeba dodržet pořadí a názvy sloupců. Pro správné formátování ceny (oddělovač tisíců) je potřeba nastavit formátování sloupce C (Min_cena) v tabulce personalizátorů jako prostý text!
 2. V dalším kroku si zkopírujte skript pro jeden účet do AdWords a na první tři řádky vložte ID vašeho merchant centra, URL adresu na tabulku s nastavením, URL adresu na tabulku personalizátorů a kontaktní email.
 3. Nechte si otevřený skript a klikněte na Pokročilá rozhraní API, zde vyberte možnost ShoppingContent a uložte volbu. Pak klikněte na červené tlačítko náhled a potvrďte autorizaci. Opět klikněte na náhled a v protokolech skriptu vyskočí chybová hláška s URL adresou, tu si zkopírujte a přejděte na ni. Dostanete se do developerské konzole, kde tlačítkem ENABLE povolíte propojení skriptu s Merchant centrem.
 4. Nyní vyplňte do tabulky nastavení Cílenou kampaň, Cílovou sestavu, ProductType – čárkou oddělené fráze, která musí productType obsahovat, Neobsahuje – čárkou oddělené fráze, která productType nesmí obsahovat a Ks v balení – kolik kusů obsahuje balení, tímto číslem se výsledná cena vydělí a můžete tak inzerovat “vejce od 3,58 Kč za kus”, i když je cena za balení 43 Kč. Pokud toto pole necháte prázdné, tak se počítá s jedním kusem v balení. Vyplňte takhle tolik řádků, kolik budete potřebovat. Nově ještě Brand Minimální cena – pokud bude nalezená cena nižší, bude reklama pozastavena a odeslán informační email.
 5. Nastavte automatické spouštění skriptu na každou hodinu a konečně jej můžete poprvé spustit. Tabulka Personalizátorů se začne plnit daty.
 6. Výslednou tabulku Personalizátorů si stáhněte ve formátu *.xlsx a nahrajte ji do AdWords účtu Sdílená knihovna -> Firemní údaje -> Údaje nástroje pro personalizaci reklam. Následně propojte právě nahrané údaje pro personalizaci reklam s původní tabulkou na google disku a zapněte aktualizaci každých 6 hodin.
 7. V sestavách, na které cílíte podle tabulky Nastavení, vytvořte novou reklamu s personalizátorem.
 8. Nyní je vše připraveno, vaše jediná práce je přidávat do tabulky Nastavení nové řádky (cílené sestavy) a vytvářet pro ně reklamy.

Pro nastavení MCC účtu napojeného na merchant centrum je postup obdobný:

 1. V sešitě Nastavení je potřeba vytvořit tolik listů, kolik účtů chcete nastavovat a libovolně si je pojmenovat. Dále je nutné pro každý účet vytvořit samostatnou tabulku Personalizátorů. Opět je důležité dodržet pořadí a názvy sloupců a nastavit formátování sloupce C jako prostý text.
 2. Nyní si zkopírujte skript pro MCC účet a do druhého řádku skriptu vložte do apostrofů čísla všech účtů, které chcete spravovat a oddělte je čárkami. O kousek dále zadejte URL adresu na tabulku s nastavením. Nakonec do proměnné nastaveni vložte tolik řádků, kolik účtů chcete spravovat s těmito hodnotami oddělenými čárkou: [ID účtu, “název listu v sešitě nastavení”, “id tabulky personalizátorů”, merchant ID pro daný účet, „email“]
 3. Odtud je nastavení podobné jako pro jeden účet, propojte tedy skript s Merchant centrem a potvrďte všechny autorizace (krok 3).
 4. Proveďte kroky 4-8 pro každý účet zvlášť, pak bude skript nastavený!

Skripty ke stažení

Pro jeden účet s napojením na Merchant Centrum

Pro MCC účet s napojením na Merchant Centrum

Pro jeden účet s napojením na XML feed

Pro MCC účet s napojením na XML feed

Snadný přechod na rozšířené textové reklamy

I když ti zodpovědnější mají všechny reklamy převedeny na nový formát už od léta a staré textové inzeráty nelze vytvářet, stále jich je ve vyhledávání hodně. Protože od února se staré formáty reklam nebudou zobrazovat, Google ke konci listopadu představil skript ETA Transition Helper, který je určen jak pro jednotlivé účty tak i pro MCC a měl by PPCéčkařům usnadnit přechod na ETA reklamy.

Jak spustit skript?

Instalace skriptu je jednoduchá. V případě jednoho účtu skript pouze zkopírujete, na řádku 45 vyplníte svůj e-mail a po autorizaci skript spustíte. Nastavení zde končí, a to i v případě kdy chcete spravovat všechny účty v MCC. Je zde ale možnost na řádku 39 vybrat jen konkrétní účty, se kterými chcete pracovat, nebo na řádku 42 lze vybrat pouze jeden sub-MCC účet. Jak funguje filtr účtů je znázorněno na následujícím obrázku:

Použití filtru účtů v ETA Helper skriptu
Použití filtru účtů v ETA Helper skriptu

Po spuštění skriptu v AdWords se na vašem Google Disku vytvoří nová tabulka ETA Transition Helper v1.0. Adresa na ni vám přijde na zadaný e-mail. V tabulce jsou v levé části všechny aktuálně povolené Standard Text Ads ze zvolených účtů a jejich statistiky za posledních 30 dní. Od sloupce Q začínají ETA, kde jsou předvyplněny údaje ze starých reklam, a stačí jen zadat Headline 2 a viditelnou URL adresu. Za buňkami s texty reklam je odpočet zbývajících znaků, který pozná parametr {Keyword} a nezapočítává jej. Ostatní parametry ve složených závorkách počítadlo bohužel ignorovat neumí, ale na následný upload by to nemělo mít vliv. Všechny modře označené sloupce lze upravit a pro nahrání nové ETA stačí doplnit jen Headline 2. Rozhodně si ale reklamu přečtěte a klidně upravte i ostatní pole tak, aby reklama byla co nejlepší. K tomu vám může pomoci Best Practices od Google.

Skript vám ukáže i náhledy nových reklam

Pro lepší představu, jak bude výsledná reklama vypadat, nabízí vygenerovaný spreadsheet náhled nových reklam. Stačí kliknout do řádku s novou ETA a následně do prvního řádku s nápisem „Click to preview“. Po povolení skriptu se vpravo zobrazí náhled nové reklamy. Až budete se svou novou reklamou spokojení, zvolte ve sloupci „Ready To Upload?“ možnost Yes. Nově vytvořená reklama bude pozastavena, pokud ji ve sloupci AD nenastavíte jako enabled. Zároveň můžete starou reklamu rovnou pozastavit volbou paused ve sloupci M.

Náhled nové reklamy
Náhled nové reklamy

Následně se vraťte do svého AdWords účtu a skript znovu spusťte. Ve vašem účtě se vytvoří nové ETA a pozastaví staré reklamy podle voleb v tabulce. Nově vytvořené reklamy a ty staré, které nahrazují, budou shodně označeny štítkem eta-upgrade pro lepší přehled. Jestli máte před sebou hodně reklam k předělání, můžete je vytvářet po dávkách. Skript pozná, které reklamy už vytvářel a nebude je duplikovat.

Jestli tedy ještě nemáte ETA vytvořené, zkopírujte si skript ze stránek Google Developers a začněte na nich pracovat, do konce ledna už moc času nezbývá.

Návod na automatické reporty v AdWords pomocí skriptu

Asi každý často a opakovaně reportuje data z AdWords. Je jedno, jestli data posíláte klientovi, nebo šéfovi. Pokaždé je to to samé. A je to otrava. Report z AdWords si ale můžete plně automatizovat.

Jednoduchý report výkonu kampaní za poslední měsíc s exportem do spreadsheetu a odesláním informace na email vypadá například takto:

 

Vygenerování reportu

Pojďme se na něj podívat podrobně. Nejdůležitější a nejsložitější částí je vyžádání reportu. Pro to se v AdWords využívá jazyku AWQL, který je velmi podobný jiným databázovým jazykům. Základní struktura reportu je:

 • SELECT – výběr “sloupečků”, které chceme v reportu
 • FROM – z jakého reportu data chceme
 • WHERE – omezující podmínky, abychom nestahovali celý účet
 • DURING – za jaké období report chceme

Nejdůležitějším parametrem je FROM, tedy jaký report si vybereme. AdWords nabízí mnoho přehledných reportů snad pro vše, co lze naklikat v rozhraní. Přehled reportů a jejich specifikací najdete na webu Google developers. Pro začátek asi bude stačit pár základních:

Všechny tyto reporty vždy získávají data z celého účtu, proto je často potřeba je omezit podmínkou WHERE. Za WHERE napíšeme název sloupečku, podle kterého chceme data omezovat, operátor a hodnotu. Jaké názvy sloupečků můžeme použít a jakých hodnot mohou nabývat, se dozvíme ve specifikaci jednotlivých reportů. Operátor a hodnota se odvíjí od zvoleného sloupce. Sloupec může nabývat číselných hodnot (Number), může to být text (String) nebo může nabývat předdefinovaných hodnot.

Operátory:

 • Pro čísla typu Integer
  • Jsou to celá čísla, většinou počet, například reklam v sestavě
  • Ostrá nerovnost < nebo >
  • Neostrá nerovnost <= nebo >=
  • Rovnost  =
  • Nerovnost !=
 • Pro čísla typu Double
  • Čísla s desetinnými místy, například CTR, průměrná pozice a podobně
  • Pouze ostrá nerovnost < nebo >
 • Pro textové hodnoty String
  • Názvy kampaní, sestav, texty v reklamách, klíčová slova 
  • Rovnost a nerovnost = nebo !=
  • Začátek textu STARTS_WITH a STARTS_WITH_IGNORE_CASE
  • Pokud text obsahuje CONTAINS, případně CONTAINS_IGNORE_CASE
  • Pokud text neobsahuje DOES_NOT_CONTAIN a DOES_NOT_CONTAIN_IGNORE_CASE
 • Pro předdefinované hodnoty
  • Například status, typ reklamy, ale i ID
  • Rovnost a nerovnost = nebo !=
  • Kontrola, zda obsahuje alespoň jednu z vypsaných IN [ ]
  • Nebo naopak, zda neobsahuje žádné NOT_IN [ ]
 • Pro seznam Stringů
  • Seznam názvů kampaní, vypisují se do hranatých závorek, v apostrofech a oddělené čárkou – [‚kampaň1‘, ‚kampaň2‘]
  • Zda splňuje všechny podmínky CONTAINS_ALL [ ]
  • Zda plní alespoň jednu podmínku CONTAINS_ANY [ ]
  • Nebo naopak zda je různé od vypsaných CONTAINS NONE [ ]

Za příkaz SELECT vypíšeme názvy sloupců, které nás zajímají, a oddělíme je čárkou. Které sloupce smíme vypsat najdeme opět ve specifikaci jednotlivých reportů.

Posledním parametrem je DURING, ten vymezuje časové období za které, chceme data získat. AWQL nabízí několik předdefinovaných hodnot stejně jako rozhraní AdWords. Jejich názvy jsou samy o sobě dostatečně výstižné:

 • TODAY
 • YESTERDAY
 • LAST_7_DAYS
 • THIS_WEEK_SUN_TODAY
 • THIS_WEEK_MON_TODAY
 • LAST_WEEK
 • LAST_14_DAYS
 • LAST_30_DAYS
 • LAST_BUSINESS_WEEK
 • LAST_WEEK_SUN_SAT
 • THIS_MONTH

Pokud předdefinované časové období není dostatečné, lze jej zadat pomocí datumu od, do ve formátu YYYYMMDD, YYYMMDD. Například pro rozpětí od 2. září 2016 do 5. října 2016 to bude vypadat následovně: 20160902, 20161005.

Často ale ani takto napevno stanovené datum není dostačující, a to například pokud chceme report za posledních 14 dní, ale bez dnešního dne. K tomu poslouží funkce dnizpet(n), která od dnešního data odečte n dní a výsledný datum převede na požadovaný formát. Pro včerejší datum by tedy vypadala takto: dnizpet(1).

Vytvoření spreadsheetu

Reporty jsou obvykle exportovány do Google tabulek. Můžeme si zvolit, zda si pro každý report vytvoříme novou tabulku,

nebo budeme stále přepisovat jednu a tu samou.

Export

Po otevření (nebo vytvoření) tabulky a vytvoření reportu jej konečně můžeme exportovat do tabulky.

Odeslání e-mailu

A nakonec odešleme informativní email s odkazem na výsledný soubor. Pro jednoduchý email zadáme do závorky, do uvozovek a oddělené čárkou postupně tyto hodnoty: email(y) příjemců, předmět emailu a samotnou zprávu.

 

Tipy & Triky:

 • Podmínky ve WHERE lze spojovat pomocí AND
  • WHERE Impression > 100 AND Ctr < 2
 • Používejte štítky a filtrujte podle nich tam, kde to má smysl
 • Filtrujte podle ID, pokud to jde
 • Dávejte při filtrování jména kampaní a sestav do ‘apostrofů’, pokud obsahují jiné znaky než písmena a čísla
 • Email může být odeslán na více adres, jednotlivé emaily oddělte čárkou „muj@email.cz, email@sefa.cz, email@klienta.cz“
 • V rozhraní skriptů v AdWords nejde psát @ pomocí Alt Gr + v – vyskočí na vás pokročilá rozhraní API. Zavináč zkopírujte odjinud, nebo použijte Alt + 64.
 • Zkuste nástroj od Jakuba Kašparů na tvorbu reportů  https://tools.lynt.cz/metriky_awql.php

Takhle bude vypadat skript pro report o výkonu sestav za posledních 20 dní od včerejška, které mají v názvu „obecná“ a zaznamenaly více než 10 zobrazení. Report se bude vytvářet vždy do stejného souboru a po jeho vygenerování odešle email s url adresou na něj.

 

Pomocí skriptu se dá nastavit i formátování, reporty se mohou exportovat pokaždé do jiného listu… možností je opravdu spoustu.

Skript pro porovnání CTR textových reklam podle umístění a zařízení

Po zveřejnění minulého skriptu „Skript pro srovnání CTR starých a nových formátů reklam“ měla Větrovka na Facebooku dobrou připomínku – chybělo porovnání podle umístění a zařízení.

Komentář Petry Větrovské na Facebooku.
Reakce Petry Větrovské na první verzi skriptu.

Nově je výstupem sešit o třech listech, kde na prvním listu je porovnání rozšířených textových reklam a starých reklam podle umístění reklamy – ve vyhledávání na Google, nebo jinde. Na druhém listě jsou reklamy rozděleny podle zařízení na kterém se zobrazily, tedy na desktopu, mobilu nebo na tabletu. V třetím listě jsou reklamy a jejich zobrazení rozdělena jednak podle umístění, tak i podle zařízení. Na každém listě je vypsáno CTR, které je červeně podbarveno, pokud starý formát reklamy dosahuje oproti rozšířeným textovým reklamám lepší hodnoty. Vedle CTR je ještě absolutní počet zobrazení pro představu, jaký je podíl zobrazení v jednotlivých zařízeních a umístěních.

Náhled výsledného reportu porovnání CTR textových reklam
Náhled výsledného reportu porovnání CTR textových reklam

Statistiky jsou získávány od data vytvoření první rozšířené reklamy do „dnes“. Sestavy, které stále nemají žádnou ETA reklamu jsou ignorovány. Pokud starý formát reklamy nezaznamenal žádné imprese, je zatím výsledné CTR #NUM!. Oproti předchozí verzi zde není uvedena procentuální změna CTR jednotlivých reklam a podíl jejich zobrazení. I přes to je ale výsledný report přehlednější a užitečnější – tímto Petře Větrovské děkuji za super připomínku!

Implementace skriptu je stejná jako u předchozí verze:

 1. Zkopírujte vzorový report na svůj Google drive.
 2. Zkopírujte skript na svůj účet.
 3. Zkopírujte URL vzorového sešitu a vložte ji mezi uvozovky do prvního řádku skriptu.
 4. Spusťte skript.
 5. Na Vašem Google disku se zobrazí nový soubor „Porovnání CTR starých a nových reklam [jméno účtu]“, jeho URL bude uvedena v protokolech spuštěného skriptu.

Dejte mi vědět, pokud Vám na skriptu něco nebude vyhovovat, nebo Vás napadne vylepšení. Díky!

 

Skript pro srovnání CTR starých a nových formátů reklam

Markéta Kabátová včera (8. 10. 2016) na Digisemestru říkala, že Google prodlužuje zobrazování starých formátů reklam, protože CTR těch nových často nebývá lepší, než u těch starých. Pro snadnější kontrolu jsem vytvořil skript, který porovnává CTR starých formátů a ETA. Výstupem je report reklamních sestav s datem vytvoření první ETA reklamy. Je zde počet impresí starých a nových formátů za období od vytvoření ETA do včerejška a CTR obou formátů. Dále je vypočítán procentuální rozdíl CTR ETA oproti nerozšířeným reklamám a podíl zobrazení obou formátů. Sloupce s CTR jsou barevně odlišeny tak, že ty s nižším CTR jsou červeně. Ve sloupci Rozdíl CTR % je červeně vyznačeno, pokles CTR nových formátů oproti starým. V posledním sloupci je počítán podíl zobrazení nových a starých reklam, červeně je opět vyznačeno kde se ETA zobrazuje míň než původní reklama. Což je určitě škoda, už jen proto, že nové reklamy zabírají víc místa a bylo by proto lepší aby se víc i zobrazovaly.

Skript pro porovnani CTR ETA a starých reklam
Report pro porovnani CTR ETA a starých reklam

Instalace je jednoduchá

 1. Je potřeba zkopírovat sešit s nastaveným formátováním buněk, tento sešit se vždy zkopíruje a vyplní reportem.
 2. Zkopírujte skript do Vašeho účtu v AdWords.
 3. Zkopírujte URL nového souboru do prvního řádku do proměnné vzor_url do uvozovek.
 4. Skript ze svého účtu spusťte (bude vyžadována autorizace k přístupu k tabulkám a AdWords účtu, tak ji povolte).
 5. Na Vašem Google Drivu se vytvoří nový sešit, jeho url najdete po doběhnutí skriptu v protokolech.

 

Jak to funguje?

Skript automaticky zjišťuje, kdy byla vytvořena první ETA, k tomu je využita a upravena část skriptu od Russella Savageho pro štítkování entit datem vytvoření. Výstup této funkce je seznam ID sestav s datem vytvoření první ETA (to je den, kdy zaznamenala první imprese). Statistiky jsou pak zjišťovány od tohoto data vytvoření, do včerejšího data (relativně, ke dni spuštění). Zjišťuje se pak součet impresí a prokliků nových a starých formátů zvlášť, z těch jsou pak dopočítány ostatní hodnoty. Vše je následně zaznamenáno do nově vytvořené tabulky.

Vzorečky použitých výpočtů

 • Old imprese – suma impresí všech reklam ve starém formátu v dané sestavě
 • ETA imprese – suma impresí všech ETA v dané sestavě
 • Old CTR – suma kliknutí na staré reklamy / Old imprese
 • ETA CTR – suma kliknutí na ETA / ETA imprese
 • Rozdíl CTR % – (etaCTR/oldCTR) – 1, pokud za dané období starý formát reklamy nezaznamenal žádné imprese, je rozdíl CTR automaticky 100%
 • Podíl zobrazení v % – ETA imprese/ (ETA imprese + Old imprese)

Jestli jsem na něco zapomněl, nebo něčemu není rozumět, dejte mi vědět.

Návody, ukázky a inspirace AdWords skriptů zdarma?

AdWords skripty se zabývá několik PPC specialistů a často své skripty šíří do celého světa. U nás nejznámější je Jakub Kašparů, který své skripty zveřejňuje na blogu a také o nich často přednáší. Některými skipty se také zabývá Hana Kobzová na svém webu. Ovšem světově nejznámějším je Russell Savage, který na svém webu freeadwordsscripts.com zveřejnil celou řadu užitečných skriptů, kterými se zabývá už od roku 2012, tedy od prvního spuštění skriptů v AdWords. Hodně užitečných skriptů také napsal Daniel Gilbert, některé starší jsou na blogu jeho agentury Brainlabs, novější jsou pak k nalezení na webu Searchengineland.com.

Všechny skripty ale autoři řešili pro vlastní potřebu a tak je pro jejich použití většinou nutné je upravit k obrazu svému. K tomu by v zásadě měla stačit dokumentace Google Apps, kde jsou popsány všechny funkce, které, které lze ve skriptech používat včetně několika ukázek.  U každé funkce je popsáno, jakého je datového typu (to se často hodí, pokud skript nechce fungovat), co dělá a jaké hodnoty lze od ní očekávat.

Protože AdWord skripty jsou psány v jazyce JavaScript, určitě si také přidejte do záložek specifikaci JavaScriptu z W3Schools. To se hodí když potřebujete použít matematické funkce, třeba zaokrouhlení, nebo pracujete s datumem, případně chcete upravovat slova (zkracovat, rozdělovat).

To by mělo stačit k menším úpravám už hotových skriptů, chcete-li se ale pustit do tvorby vlastních, potřebujete se naučit přemýšlet jako programátor a pochopit logiku skriptů. K tomu jsou výborné prezentace od Google z minulých workshopů. V nich najdete best practices jak psát skripty přímo od Google.

Pokud jste v programování úplní zelenáči, a JavaScript je pro vás naprosto cizí jazyk, tak si určitě zkuste kurz zdarma na CodeAcademy. Zabere to jen pár večerů (celkem 2-5 hodin), ale základy programování brzy pochopíte a zjistíte, že to vlastně vůbec neni těžké .

Někdy se také stane, že uvíznete ve slepé uličce a ani po několika hodinách nevíte kde je chyba (to se stává i zkušeným programátorům). To pak nezbývá nic jiného, než se obrátit na fórum o AdWords skriptech kde obvykle do dvou dnů někdo z Google poradí.

Nevíte si s něčím rady? Nemůžete najít skript, který by Vám vyhovoval? Zeptejte se v komentářích, nebo mi napište e-mail!

K čemu AdWords skripty a co umožňují?

Ve zkratce AdWords skripty jdou použít k automatizaci všeho, co děláte, nebo by jste chtěli dělat opakovaně. Umožňují téměř vše (a někdy mnohem víc), co zvládnete udělat v rozhraní AdWords, nebo v editoru v kombinaci s Excelem.

Proč je tedy používat? Protože jsou mnohem rychlejší, spolehlivější a přesnější než vy – skript omylem nezapomene na jednu sestavičku, protože si šel udělat kávu a pak se začal věnovat něčemu jinému. A hlavně pracují samy. Ve většině případů jej stačí jednou vytvořit, nebo zkopírovat, nastavit četnost provádění a jen čekat na výsledky.

AdWords skripty jdou použít k automatizaci téměř všeho, co děláte, nebo by jste chtěli dělat opakovaně. Jsou rychlejší, spolehlivější a přesnější než vy.

Asi nejpoužívanější skript je přímo od Google – skript na kontrolu platných URL, ten neustále projíždí všechny reklamy v (MCC) účtu a kontroluje, zda cílová URL, včetně sitelinků, nevrací chybu 404 – stránka neexistuje, případně jinou chybu. Další velmi používaně skripty jsou pro různé reportování kampaní a účtů, na ty se ale podrobněji podíváme v dalším článku. Často diskutovaným a známým skriptem je také „bidding podle počasí“, tento skript je také přímo od Google, avšak jeho praktické využití pro oblast retailu je dost pochybné a zatím s ním nikdo neměl pozitivní zkušenost. Hlavním nedostatkem je, že zohledňuje pouze intenzitu srážek, teplotu a rychlost větru. Vůbec ale nepracuje s časem, natož se sezónností. Možná by jej mohl vyzkoušet někdo z oblasti služeb (ubytování, restaurace, lanová centra a podobně). Zatím je ale tento skript jen takovou zajímavostí, co všechno lze pomocí skriptů zautomatizovat.

Skripty mohou být spouštěny jednorázově, nebo periodicky, a to s četností od 1× za měsíc až po spuštění každou hodinu. Jejich nastavení lze provádět z uživatelsky přívětivějšího Google spreadsheetu. Případně je možné je napojit na externí zdroje, jako jsou XML feedy nebo API třetích stran. Jejich možnosti jsou opravdu široké a většinu úkonů lze díky nim zautomatizovat.

Ovšem mají i některá omezení, tím nejdůležitějším je omezená doba, po kterou může skript pracovat na 30 minut, v případě MCC účtů 60 minut ve více vláknech. Druhým omezením, kterého ale většina skriptů nedosáhne je počet entit, se kterými mohou během jedné exekuce pracovat. Na tyto hranice naráží pouze opravdu velké účty a i tak lze tato omezení obejít, například u skriptu pro kontrolu 404 pomocí štítků a hodinového spouštění skriptu, který vždy pokračuje z místa kde skončil.

Jaké skripty používáte vy? Chybí vám na nich něco? Nebo máte nápad na skript, ale nevíte jak jej vytvořit? Dejte mi vědět do komentářů, nebo na e-mail!

Návod na AdWords skripty

Když jsem poprvé začínal s PPC skripty, nevěděl jsem toho o programování mnoho. Věděl jsem ze školy, že existují nějaké proměnné, cykly a funkce, ale praktickou zkušenost jsem neměl téměř žádnou a začátky tak byly docela těžké. První skript se kterým jsem se setkal byl od Kuby Kašparů Nové možnosti reportingu v rámci Adwords skriptů Adwords API v201601 – skript který stahuje jednotlivé složky skóre kvality klíčových slov a následně v tabulce přehledně ukazuje, kde mají daná KW rezervu. Je to super nápad, ale pro devítičlenný tým PPC specialistů, kteří spravují přes 20 účtů a víc než stovky kampaní je takový report nepřehledný. Ani druhá možnost skriptu – bidování na základě výkonu jednotlivých slov nebyla pro naše řešení použitelná, proto jsem skript musel začít upravovat.

Během několika dní se mi podařilo přepsat skript tak, aby každý PPC specialista měl přehled o svých klíčových slovech a také aby bylo možné bidovat na jednotlivá klíčová slova podle jejich výkonu na základě našeho atribučního modelu. Za tu dobu jsem lehce pochopil základy a postupně pronikl ještě hlouběji. Dnes už vím, jaké jsou možnosti a limity AdWords skriptů a pokud něco klikám v rozhraní nebo editoru víc než jednou týdně, už přemýšlím, jak to vyřešit skriptem.

Právě o tyhle začátky, programátorského laika se chci podělit. Jednak proto, že tím snad pomohu i dalším PPC specialistům, ale také pro to, že při řešení nových skriptů dohledávám v těch starých jak jsem který problém řešil. Cílem tedy je vytvořit český tutoriál AdWords skriptů pro úplné začátečníky. AdWords skripty zdarma publikuje na internetu kde kdo, i já bych chtěl časem nějaké zveřejnit. Problémem ale je, že ten kdo skript vytváří jím řeší konkrétní problém, skript tedy není univerzální a každý si ho musí upravit podle svých potřeb, ne každý to však umí.