Skript pro výpis nových vyhledávacích dotazů do spreadsheetu

Skript vypisuje do spreadshetu nové vyhledávací a počet impresí za dané období.

Spuštění:

 1. Vytvořit nový spreadsheet – https://docs.google.com/spreadsheets/create
 2. Zkopírovat skript do AdWords účtu
 3. Vyplnit parametry
  1. DATE_RANGE – počet dní, za které chceme nové vyhledávací dotazy (1 = včera, 7 = poslední týden)
  2. DATE_OFFSET – počet dní, o proti kterým dotazy porovnáváme (365 = rok před nastaveným date_range)
  3. SPREADSHEET_URL – url adresa právě vytvořeného spreadshetu
 4. Spustit náhled a povolit všechna požadovaná oprávnění v AdWords
 5. Nastavit četnost spouštění (doporučuji 1 denně)

 

Co to dělá:

 1. Stáhne vyhledávací dotazy za DATE_RANGE a DATE_OFFSET
 2. Zjistí, které dotazy jsou nové
 3. Vytvoří nový list ve spradsheetu, název je datum spuštění
 4. Vloží data a seřadí je podle počtu impresí
 5. Pokusí se najít list s názvem (datumem) před 30 dny a smaže ho (nespolehlivé při spouštění méně, než 1x za den)

 

Rychlost proběhnutí skriptu závisí na velikosti účtu (počtu dotazů) a nastaveného DATE_OFFSET.

Při nastavení:
var DATE_RANGE = 1; (9634 dotazů za včerejšek)
var DATE_OFFSET = 365; (320385 dotazů za rok)
Trval 9:42 minut (630 unikátních dotazů).

Automatické načítání nejnižší ceny z kategorie do inzerátů

Skript, který jsem prezentoval na zimním PPC Campu 2017, slouží pro načítání minimální ceny skupiny produktů do textu inzerátu a pro zjištění počtu nabízených produktů. V podstatě dělá automaticky to, o čem psal Karel Rujzl před dvěma lety – Jak v OpenRefine snadno získat nejnižší cenu zboží v kategorii?

Skript umí pracovat jak s jednotlivými účty, tak s MCC účty a seznam produktů může získávat z Googe merchant centra, nebo z jakéhokoli XML feedu. Pro nastavení je potřeba pouze přístup k těmto zdrojům a vytvoření několika tabulek na google disku.

Náhled tabulky s nastavením skriptu
Náhled tabulky s nastavením skriptu

Skript funguje tak, že načte všechny produkty z merchant centra (nebo feedu) a shlukne je podle typu produktů do pole. Ještě ke každému typu produktů najde minimální cenu a jejich počet. Následně si sáhne do tabulky s nastavením, kde zjistí, které kategorie chceme inzerovat podle sloupců ProductType a Neobsahuje. Podle zadaných kritérií opět najde minimální cenu a počet z připraveného pole a tyto informace společně s kampaní a sestavou, na kterou cílíme, zapíše do tabulky Personalizátorů.

Náhled výsledné tabulky personalizátorů
Náhled výsledné tabulky personalizátorů

Po propojení tabulky Personalizátorů s firemními údaji ve sdílené knihovně AdWords účtu můžeme začít používat proměnné v inzerátech pomocí {=tabulka.sloupec}.

Nastavení

Nastavení pro single account a merchant centrum:

 1. Nejprve je potřeba si vytvořit tabulky, na které budeme ze skriptu odkazovat. Zkopírujte si tedy tabulky Nastavení a Personalizátory a libovolně si je pojmenujte. V tabulkách nejsou žádné funkce, proto si je klidně můžete vytvořit sami, je pouze potřeba dodržet pořadí a názvy sloupců. Pro správné formátování ceny (oddělovač tisíců) je potřeba nastavit formátování sloupce C (Min_cena) v tabulce personalizátorů jako prostý text!
 2. V dalším kroku si zkopírujte skript pro jeden účet do AdWords a na první tři řádky vložte ID vašeho merchant centra, URL adresu na tabulku s nastavením, URL adresu na tabulku personalizátorů a kontaktní email.
 3. Nechte si otevřený skript a klikněte na Pokročilá rozhraní API, zde vyberte možnost ShoppingContent a uložte volbu. Pak klikněte na červené tlačítko náhled a potvrďte autorizaci. Opět klikněte na náhled a v protokolech skriptu vyskočí chybová hláška s URL adresou, tu si zkopírujte a přejděte na ni. Dostanete se do developerské konzole, kde tlačítkem ENABLE povolíte propojení skriptu s Merchant centrem.
 4. Nyní vyplňte do tabulky nastavení Cílenou kampaň, Cílovou sestavu, ProductType – čárkou oddělené fráze, která musí productType obsahovat, Neobsahuje – čárkou oddělené fráze, která productType nesmí obsahovat a Ks v balení – kolik kusů obsahuje balení, tímto číslem se výsledná cena vydělí a můžete tak inzerovat “vejce od 3,58 Kč za kus”, i když je cena za balení 43 Kč. Pokud toto pole necháte prázdné, tak se počítá s jedním kusem v balení. Vyplňte takhle tolik řádků, kolik budete potřebovat. Nově ještě Brand Minimální cena – pokud bude nalezená cena nižší, bude reklama pozastavena a odeslán informační email.
 5. Nastavte automatické spouštění skriptu na každou hodinu a konečně jej můžete poprvé spustit. Tabulka Personalizátorů se začne plnit daty.
 6. Výslednou tabulku Personalizátorů si stáhněte ve formátu *.xlsx a nahrajte ji do AdWords účtu Sdílená knihovna -> Firemní údaje -> Údaje nástroje pro personalizaci reklam. Následně propojte právě nahrané údaje pro personalizaci reklam s původní tabulkou na google disku a zapněte aktualizaci každých 6 hodin.
 7. V sestavách, na které cílíte podle tabulky Nastavení, vytvořte novou reklamu s personalizátorem.
 8. Nyní je vše připraveno, vaše jediná práce je přidávat do tabulky Nastavení nové řádky (cílené sestavy) a vytvářet pro ně reklamy.

Pro nastavení MCC účtu napojeného na merchant centrum je postup obdobný:

 1. V sešitě Nastavení je potřeba vytvořit tolik listů, kolik účtů chcete nastavovat a libovolně si je pojmenovat. Dále je nutné pro každý účet vytvořit samostatnou tabulku Personalizátorů. Opět je důležité dodržet pořadí a názvy sloupců a nastavit formátování sloupce C jako prostý text.
 2. Nyní si zkopírujte skript pro MCC účet a do druhého řádku skriptu vložte do apostrofů čísla všech účtů, které chcete spravovat a oddělte je čárkami. O kousek dále zadejte URL adresu na tabulku s nastavením. Nakonec do proměnné nastaveni vložte tolik řádků, kolik účtů chcete spravovat s těmito hodnotami oddělenými čárkou: [ID účtu, “název listu v sešitě nastavení”, “id tabulky personalizátorů”, merchant ID pro daný účet, „email“]
 3. Odtud je nastavení podobné jako pro jeden účet, propojte tedy skript s Merchant centrem a potvrďte všechny autorizace (krok 3).
 4. Proveďte kroky 4-8 pro každý účet zvlášť, pak bude skript nastavený!

Skripty ke stažení

Pro jeden účet s napojením na Merchant Centrum

Pro MCC účet s napojením na Merchant Centrum

Pro jeden účet s napojením na XML feed

Pro MCC účet s napojením na XML feed

Snadný přechod na rozšířené textové reklamy

I když ti zodpovědnější mají všechny reklamy převedeny na nový formát už od léta a staré textové inzeráty nelze vytvářet, stále jich je ve vyhledávání hodně. Protože od února se staré formáty reklam nebudou zobrazovat, Google ke konci listopadu představil skript ETA Transition Helper, který je určen jak pro jednotlivé účty tak i pro MCC a měl by PPCéčkařům usnadnit přechod na ETA reklamy.

Jak spustit skript?

Instalace skriptu je jednoduchá. V případě jednoho účtu skript pouze zkopírujete, na řádku 45 vyplníte svůj e-mail a po autorizaci skript spustíte. Nastavení zde končí, a to i v případě kdy chcete spravovat všechny účty v MCC. Je zde ale možnost na řádku 39 vybrat jen konkrétní účty, se kterými chcete pracovat, nebo na řádku 42 lze vybrat pouze jeden sub-MCC účet. Jak funguje filtr účtů je znázorněno na následujícím obrázku:

Použití filtru účtů v ETA Helper skriptu
Použití filtru účtů v ETA Helper skriptu

Po spuštění skriptu v AdWords se na vašem Google Disku vytvoří nová tabulka ETA Transition Helper v1.0. Adresa na ni vám přijde na zadaný e-mail. V tabulce jsou v levé části všechny aktuálně povolené Standard Text Ads ze zvolených účtů a jejich statistiky za posledních 30 dní. Od sloupce Q začínají ETA, kde jsou předvyplněny údaje ze starých reklam, a stačí jen zadat Headline 2 a viditelnou URL adresu. Za buňkami s texty reklam je odpočet zbývajících znaků, který pozná parametr {Keyword} a nezapočítává jej. Ostatní parametry ve složených závorkách počítadlo bohužel ignorovat neumí, ale na následný upload by to nemělo mít vliv. Všechny modře označené sloupce lze upravit a pro nahrání nové ETA stačí doplnit jen Headline 2. Rozhodně si ale reklamu přečtěte a klidně upravte i ostatní pole tak, aby reklama byla co nejlepší. K tomu vám může pomoci Best Practices od Google.

Skript vám ukáže i náhledy nových reklam

Pro lepší představu, jak bude výsledná reklama vypadat, nabízí vygenerovaný spreadsheet náhled nových reklam. Stačí kliknout do řádku s novou ETA a následně do prvního řádku s nápisem „Click to preview“. Po povolení skriptu se vpravo zobrazí náhled nové reklamy. Až budete se svou novou reklamou spokojení, zvolte ve sloupci „Ready To Upload?“ možnost Yes. Nově vytvořená reklama bude pozastavena, pokud ji ve sloupci AD nenastavíte jako enabled. Zároveň můžete starou reklamu rovnou pozastavit volbou paused ve sloupci M.

Náhled nové reklamy
Náhled nové reklamy

Následně se vraťte do svého AdWords účtu a skript znovu spusťte. Ve vašem účtě se vytvoří nové ETA a pozastaví staré reklamy podle voleb v tabulce. Nově vytvořené reklamy a ty staré, které nahrazují, budou shodně označeny štítkem eta-upgrade pro lepší přehled. Jestli máte před sebou hodně reklam k předělání, můžete je vytvářet po dávkách. Skript pozná, které reklamy už vytvářel a nebude je duplikovat.

Jestli tedy ještě nemáte ETA vytvořené, zkopírujte si skript ze stránek Google Developers a začněte na nich pracovat, do konce ledna už moc času nezbývá.

Skript pro porovnání CTR textových reklam podle umístění a zařízení

Po zveřejnění minulého skriptu „Skript pro srovnání CTR starých a nových formátů reklam“ měla Větrovka na Facebooku dobrou připomínku – chybělo porovnání podle umístění a zařízení.

Komentář Petry Větrovské na Facebooku.
Reakce Petry Větrovské na první verzi skriptu.

Nově je výstupem sešit o třech listech, kde na prvním listu je porovnání rozšířených textových reklam a starých reklam podle umístění reklamy – ve vyhledávání na Google, nebo jinde. Na druhém listě jsou reklamy rozděleny podle zařízení na kterém se zobrazily, tedy na desktopu, mobilu nebo na tabletu. V třetím listě jsou reklamy a jejich zobrazení rozdělena jednak podle umístění, tak i podle zařízení. Na každém listě je vypsáno CTR, které je červeně podbarveno, pokud starý formát reklamy dosahuje oproti rozšířeným textovým reklamám lepší hodnoty. Vedle CTR je ještě absolutní počet zobrazení pro představu, jaký je podíl zobrazení v jednotlivých zařízeních a umístěních.

Náhled výsledného reportu porovnání CTR textových reklam
Náhled výsledného reportu porovnání CTR textových reklam

Statistiky jsou získávány od data vytvoření první rozšířené reklamy do „dnes“. Sestavy, které stále nemají žádnou ETA reklamu jsou ignorovány. Pokud starý formát reklamy nezaznamenal žádné imprese, je zatím výsledné CTR #NUM!. Oproti předchozí verzi zde není uvedena procentuální změna CTR jednotlivých reklam a podíl jejich zobrazení. I přes to je ale výsledný report přehlednější a užitečnější – tímto Petře Větrovské děkuji za super připomínku!

Implementace skriptu je stejná jako u předchozí verze:

 1. Zkopírujte vzorový report na svůj Google drive.
 2. Zkopírujte skript na svůj účet.
 3. Zkopírujte URL vzorového sešitu a vložte ji mezi uvozovky do prvního řádku skriptu.
 4. Spusťte skript.
 5. Na Vašem Google disku se zobrazí nový soubor „Porovnání CTR starých a nových reklam [jméno účtu]“, jeho URL bude uvedena v protokolech spuštěného skriptu.

Dejte mi vědět, pokud Vám na skriptu něco nebude vyhovovat, nebo Vás napadne vylepšení. Díky!

 

Skript pro srovnání CTR starých a nových formátů reklam

Markéta Kabátová včera (8. 10. 2016) na Digisemestru říkala, že Google prodlužuje zobrazování starých formátů reklam, protože CTR těch nových často nebývá lepší, než u těch starých. Pro snadnější kontrolu jsem vytvořil skript, který porovnává CTR starých formátů a ETA. Výstupem je report reklamních sestav s datem vytvoření první ETA reklamy. Je zde počet impresí starých a nových formátů za období od vytvoření ETA do včerejška a CTR obou formátů. Dále je vypočítán procentuální rozdíl CTR ETA oproti nerozšířeným reklamám a podíl zobrazení obou formátů. Sloupce s CTR jsou barevně odlišeny tak, že ty s nižším CTR jsou červeně. Ve sloupci Rozdíl CTR % je červeně vyznačeno, pokles CTR nových formátů oproti starým. V posledním sloupci je počítán podíl zobrazení nových a starých reklam, červeně je opět vyznačeno kde se ETA zobrazuje míň než původní reklama. Což je určitě škoda, už jen proto, že nové reklamy zabírají víc místa a bylo by proto lepší aby se víc i zobrazovaly.

Skript pro porovnani CTR ETA a starých reklam
Report pro porovnani CTR ETA a starých reklam

Instalace je jednoduchá

 1. Je potřeba zkopírovat sešit s nastaveným formátováním buněk, tento sešit se vždy zkopíruje a vyplní reportem.
 2. Zkopírujte skript do Vašeho účtu v AdWords.
 3. Zkopírujte URL nového souboru do prvního řádku do proměnné vzor_url do uvozovek.
 4. Skript ze svého účtu spusťte (bude vyžadována autorizace k přístupu k tabulkám a AdWords účtu, tak ji povolte).
 5. Na Vašem Google Drivu se vytvoří nový sešit, jeho url najdete po doběhnutí skriptu v protokolech.

 

Jak to funguje?

Skript automaticky zjišťuje, kdy byla vytvořena první ETA, k tomu je využita a upravena část skriptu od Russella Savageho pro štítkování entit datem vytvoření. Výstup této funkce je seznam ID sestav s datem vytvoření první ETA (to je den, kdy zaznamenala první imprese). Statistiky jsou pak zjišťovány od tohoto data vytvoření, do včerejšího data (relativně, ke dni spuštění). Zjišťuje se pak součet impresí a prokliků nových a starých formátů zvlášť, z těch jsou pak dopočítány ostatní hodnoty. Vše je následně zaznamenáno do nově vytvořené tabulky.

Vzorečky použitých výpočtů

 • Old imprese – suma impresí všech reklam ve starém formátu v dané sestavě
 • ETA imprese – suma impresí všech ETA v dané sestavě
 • Old CTR – suma kliknutí na staré reklamy / Old imprese
 • ETA CTR – suma kliknutí na ETA / ETA imprese
 • Rozdíl CTR % – (etaCTR/oldCTR) – 1, pokud za dané období starý formát reklamy nezaznamenal žádné imprese, je rozdíl CTR automaticky 100%
 • Podíl zobrazení v % – ETA imprese/ (ETA imprese + Old imprese)

Jestli jsem na něco zapomněl, nebo něčemu není rozumět, dejte mi vědět.